Østfold Gjeddecup 2013

Østfold Gjeddecup 2013

Østfold Gjeddecup er et samarbeid mellom Aremark Gjeddeklubb og Skjeberg OJFF der vi kårer

ØSTFOLDS BESTE GJEDDEFISKER!

Dette avgjøres ved at vi slår sammen plasseringene i Nedre Glomma Gjeddefestival 25. – 26. mai og

Aremark Gjeddeklubb C&R Gjeddekonkurranse 15. -16.juni.

 

REGLER:

Konkurransen er individuell og det er den lengste gjedda i hver konkurranse som teller i Østfoldcupen.

Vinneren er den som får færrest poeng totalt, og poengene beregnes slik:

Vinner = 1 poeng

2.plass = 2 poeng

……….

10. plass = 10 poeng

11.plass og dårligere = 11 poeng

Ved lik poengsum: Den som har den lengste gjedda vinner

 

Premier til de 3 beste deltagerne!

Østfold Gjeddecup er gratis, men man må delta på begge konkurransene for å kunne være med.

 

PS: Catch & Release i begge konkurranser

 

INFO:

Mer Info om Nedre Glomma Gjeddefestival:

http://www.storgjedda.com/nedre-glomma-gjeddefestival-2013/

Mer info om Aremark Gjeddeklubb C&R gjeddekonkurranse:

http://www.aremarkgjeddeklubb.com

 

Har du spørsmål om Østfold gjeddeklubb, send en e-post til: gjeddecup@skjebergojff.no

 

Om Ted