Gjørs

Gjørs er en fisk i abborfamilien. Den ligner på abboren, men er noe slankere og mer langstrakt. Den kan oppnå en lengde på hele 130 cm og en vekt på 18 kg. I Norge sjelden mer enn 12 kg. Gjørs regnes som en ypperlig matfisk og er hvit i kjøttet.

Utbredelse

Arten er utbredt i Nord- og Mellom-Europa fra Elben øst til Uralfjellene. Den finnes også i Transkaukasia, det nordlige Lilleasia, Aralsjøen, Amu-Darja og Syr-Darja. Den er utsatt lenger vest i Europa: Rhinen, Frankrike, England og Spania.

I Norge

I Norge finnes gjørsen kun i Tista, Glomma opp til Øyeren og sør i Leira, Vansjø , Akersvannet , Nærvannet og Borrevannet. I Norge benyttes den i liten grad som matfisk, men den er blitt en populær sportsfisk.

I Sverige

Gjørs på svensk er gös. Dette må ikke blandes med gås, en vanlig misforståelse på restauranter i Stockholm.

Bilde og tekst hentet ifra: Wikipedia

Om forfatteren